Портал за отворени данни

Open Data, Public Sector Information, e-Goverment

Технологии

Портал за отворени данни на Република България

На 25.09.2018 г. стартира Порталът за отворени данни на Република България. Проектът е насочен към цялостното подобряване на процесите, свързани с поддържането и публикуването на обществено достъпна информация в отворен формат за повторна употреба, както и към създаване на нов механизъм за заявяване и получаване на достъп до обществена информация по електронен път и публикуването ѝ в Интернет.

Основната целева група на проекта обхваща всички задължени субекти по ЗДОИ - държавните органи, техните териториални звена, органите на местното самоуправление в Република България и други публично-правни субекти и организации. Допълнителната целева група са всички ползватели на публична информация, които са нейни крайни потребители.


Технологични характеристики и изграждане

Порталът и придружаващият го инструмент за автоматизирано въвеждане на данни са разработени за срок от пет месеца, в резултат на проведена процедура по Закона за обществените поръчки с възложител администрацията на Министерски съвет и изпълнител „Финит Софтуер Системс“ ЕООД. Обществената поръчка е възложена във връзка с изпълнението на проект: „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ по процедура BG05SFOP001-2.001 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г., ПОС, ПИК и НАТУРА 2000“ с бенефициент администрацията на Министерския съвет.

Порталът за отворени данни е създаден изцяло с технологии с отворен код. Изходният код на изграденото решение е с лиценз EUPL и е достъпно свободно в Интернет на GitHub страницата на Държавна агенция "Електронно управление" https://github.com/governmentbg/data-gov-bg

Портал за отворени данни

Open Data Portal

Проектът е насочен към цялостното подобряване на процесите, свързани с поддържането и публикуването на обществено достъпна информация в отворен формат за повторна употреба.

Още

www.work&log.com

www.work&log.com

Платформата work&log автоматизира процесите по събиране на информация за работното време и извършването на детайлен бизнес анализ, както по отделни проекти, така и в съпътстващите дейности.

Още

Локатор БГ

Locator BG

Проследяващата система „Локатор“ бързо се превърна в ценен партньор на редица български компании, предлагайки лесен достъп, проследяване в реално време и контрол.

Още

Империал Травел

Imperial Travel

Империал Травел е доказана туристическа агенция в Руската Федерация и изборът на хиляди клиенти. Нашата онлайн система за резервации поддържа множество от процесите там.

Още

Teamavia.com

Teamavia.com

Teamavia.com е нова услуга за резервации на чартърни и редовни самолетни билети. Иновативният дизайн на търсачката беше разработен специално за чартърни полети.

Още

ASSD Channel Manager

ASSD Channel Manager

ASSD Channel Manager препраща автоматично информацията за цени и наличности във вашия хотел на над 30 резервационни портала в Интернет. Продажби!

Още

Проследяване на МПС

Vehicle Tracking App

Това удобно допълнение към платформата за GPS проследяване на Локатор БГ поставя информацията за целия автопарк директно в джоба ви.

Още

Теленор Автопарк

Telenor Autopark

Теленор Автопарк е решение за следене и контрол на фирмения Ви автопарк в реално време. Решението е базирано на съществуваща технология, която ние сме разработили за подобни продукти. Решението е интегрирано директно в Теленор Бизнес Портал за максимално улеснение на потребителите.

Още
Copyright 2021 © Finite software systems. All rights reserved.