Фиксирани време и цена

Този работен модел е подходящ за проекти, чийто обхват е добре дефиниран и/или вече съществува документ специфициращ изискванията. В този случай ние можем да предложим оферта с фиксирана цена, както и срок за изпълнение. Това на практика прехвърля риска от вас, оставяйки анализа, реализацията и внедряването на нас.


Време и материали

Често проектите не могат да бъдат поставени в строга рамка с ясен обхват и/или предвидени за дълги периоди от време, когато само за части от проекта са посочени такива. За щастие, нашият работен модел „Време и материали“ помага за справянето с този сценарий. С този модел можете да получите:

  • Гъвкавост при промяна на спецификацията на проекта с променящите се пазарни тенденции — спомага за намаляване на риска;
  • Договаряне на фиксирана почасова ставка, която е част от договора ви — планиране на разходите;
  • Изискване на повече ресурси, отговарящи увеличаващите се нужди — подобрена мащабируемост;

Специален екип

Членове от нашия екип могат да работят като разширение на вашия екип за разработка. Този модел се нарича «специален екип» , като членовете на нашия екип са практически посветени на вашия проект за срока на договора. Този модел е представлява интерес за по-големи проекти, чиито обхват има голяма продължителност. Този вид проекти често пъти е трудно да бъдат планирани във времето, което от своя страна включва висок риск. С този работен модел вашата компания получава редица предимства:

  • Достъп до екип с богат опит в областта на разработката на софтуер — по-бързо преминаване към фазата на разработка;
  • Без разходи за човешки ресурси, обучение и инфраструктура — намалени разходи и риск;
  • Гъвкави екипи в зависимост от вашите изисквания — управление на разходите заедно с променящите се приоритетите по проекта;
  • Разширяване на вашия екип за разработка — колко въвлечена в етапа на разработка е вашата компания;
Copyright 2022 © Finite software systems. All rights reserved.