Богат избор от технологии

На практика почти всички приложения в наши дни съхраняват информация в дългосрочен план, по един или друг начин. Въпреки че има много начини за това, един от най-популярните методи е използването на база данни. Ето и списък с различните системи на бази от данни, с които нашият екип работи:

  • IBM DB2
  • Apache Derby
  • Oracle Database
  • MySQL
  • PostgreSQL

Всяка система на база данни (DBMS - database management system) предлага инструменти за създаване на резервни копия, както и цялостни решения за авторизация и контрол на достъпа. Така че използването на база данни вместо обикновени файлове за съхранение на информацията винаги е по-доброто решение!


Абстракция на данните

Проектирането на всяко софтуерно приложение с акцент върху абстракцията на данните още от самото начало е много важно. Създаването на специален модул за абстракция дава възможност за последваща подмяна на системата на базата данни. DBMS, точно както и всички останали софтуерни приложения, се развиват с времето и предлагат по-добри и по-бързи методи на работа. Миграцията към по-нова версия на DBMS или подмяната й с изцяло нова система, може да има позитивен ефект върху работата на софтуера, като например подобряване на сигурността, скоростта на изпълнение и др.


Защо ние?

Почти всички софтуерни приложения, които сме създали през годините, използват по някакъв начин бази от данни. Без значение, дали става въпрос за декстоп приложения, уеб приложения или софтуер за мобилни устройства — постоянно се сблъскваме с изискването да съхраняваме информация в дългосрочен план. Поискайте повече информация от нас относно:

  • Дизайн и имплементация на бази данни.
  • Миграция на данни.
  • High Availability and Data Recovery (HADR).
  • Дублиране на данни.
  • Създаване на резервни копия.
Copyright 2024 © Finite software systems. All rights reserved.