Извличане на информация

Това е процес, при който се анализират огромни обеми от данни, с цел извличането на ценна информация, като например различни пазарни тенденции. Извличането на информация може да бъде Безценно средство за постигане на целите ви. То може да ви помогне да достигнете до онази информация, която винаги сте търсили и която винаги е била скрита буквално пред очите ви, в данните, събирани с години.

Примери от бизнеса са историята с поръчки на вашите клиенти или друга информация, относно тяхното поведение, което да спомогне за подобряване на отношенията ви с тях. Информацията може също да се базира на външни данни, събрани чрез Интернет, като например цени за продукти или наличности в хотелиерския бранш.


Business Intelligence (BI)

Поради огромните количества информация е необходимо мощно софтуерно приложение, което да превърне суровите данни в значима информация и да я представи по разбираем начин. BI може да спомогне до голяма степен взимането на решения, да направи възможно сравнението на информация, както и да предложи един изцяло нов поглед върху вашите данни. Без значение, дали ще анализирате данни, събирани през годините, или ще използвате данни от Интернет, или дори ще сравнявате едните с другите, BI е мощно средство, което предоставя цялостен поглед и ви дава стратегическо предимство.


Защо ние?

Извличането на данни в повечето случаи включва съхранението, организацията и анализа на много големи масиви от данни, за да могат те да се превърнат в значима информация. В повечето случаи се налага изграждането на специализирано решение за събиране на данни и техния последващ анализ. Нашият екип има опит с всички аспекти на тези процеси и може да даде безценен съвет, а също така и да достави необходимите приложения за достигане до целта.

Copyright 2024 © Finite software systems. All rights reserved.