My opinion about NodeJS course from Udemy

January 7, 2019

Hi there, On 26 December 2018 I got certificate of finishing course of ” Node.js: The Complete Guide to Build RESTful APIs (2018) “. On this course was opened follows topics such as: How to getting started with NodeJS. NodeJS environment: node module system and node packages manager. Author gave a good description about build … Continue reading "My opinion about NodeJS course from Udemy"


Наближава ли времето на самоуправляващите се проекти?

December 14, 2018

На 23 ноември 2018 г. в Sofia Event Center се проведе осмото издание на PMDay Bulgaria, почетно място в което беше отредено на разумните технологии за управление на проекти – или project management intelligence. Конференцията започна оптимистично с лекция на двама експерти от Швейцария – Мануел Пробст и Марк Ламан от PWC. Те представиха свой вътрешен … Continue reading "Наближава ли времето на самоуправляващите се проекти?"


PMPDay България 2018

November 25, 2018

PMPDay България тази година се проведе на 23.11. Темата на осмото издание на най-голямата конференция в областта на управлението на проекти в България и на Балканите беше „Project Management Intelligence“. Организатор на събитието беше PMI Chapter Bulgaria – българското подразделение на една от най-големите водещи организации в областта на управлението на проекти – PMI(Project Management … Continue reading "PMPDay България 2018"


„Финит Софтуер Системс“ обявява нов търг по процедура „Специфични обучения“ на ОПРЧР 2017-2020

November 15, 2018

Оттук можете да изтеглите тръжната документация за избор на изпълнител/и с публична покана с предмет: Доставка на услуги по провеждане на специфични обучения за безработни и заети лица във фирма “ФИНИТ СОФТУЕР СИСТЕМС” ЕООД, включващи: Обособена позиция №1: Тема 1: Проектиране на системна архитектура и документиране на изисквания в развойните проекти на “Финит Софтуер Системс” ЕООД; … Continue reading "„Финит Софтуер Системс“ обявява нов търг по процедура „Специфични обучения“ на ОПРЧР 2017-2020"


„Финит Софтуер Системс“ обявява търг по процедура „Специфични обучения“ на ОПРЧР 2017-2020

August 27, 2018

Оттук можете да изтеглите тръжната документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка на услуги по провеждане на специализирано чуждоезиково обучение за безработни и заети лица във фирма “ФИНИТ СОФТУЕР СИСТЕМС” ЕООД в обособени позиции: Обособена позиция 1: Английски език за програмисти; Обособена позиция 2: Немски език за програмисти“. За повече информация за … Continue reading "„Финит Софтуер Системс“ обявява търг по процедура „Специфични обучения“ на ОПРЧР 2017-2020"


Посетете нашия блог!

Copyright 2019 © Finite software systems. All rights reserved.