Проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

August 13, 2020

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-7449-С01 за изпълнение на проект с наименование “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Виж още


Happy Holidays!

December 25, 2019

I want to thank you on behalf of our whole team for our great collaboration this year! As 2019 is nearing its end and Holidays are approaching, I want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! I hope 2020 will bring you more professional achievements, strengthen our partnership, and plenty of … Continue reading "Happy Holidays!"


Конференция “Отворените данни – предизвикателства и възможности за развитие”

December 18, 2019

По покана на Министерски съвет и Държавна агенция “Електронно управление” нашият екип участва в конференция на тема “Отворените данни – предизвикателства и възможности”. Изказваме още веднъж благодарността си за предоставената възможност да демонстрираме новия Портал за отворени данни на Република България Тука публикуваме още веднъж кратката презентация, която използвахме по време на представянето. Надяваме се, … Continue reading "Конференция “Отворените данни – предизвикателства и възможности за развитие”"


PM Summit Bulgaria 2019

November 18, 2019

This year PMI Bulgaria Chapter held its annual conference (launched with a new name PM Summit) and celebrated its 10th birthday on the 15th November 2019 at the National Palace of Culture (NDK) in Sofia, Bulgaria. The event coincided with the 50th Anniversary of PMI. In this article, I’ll try to share some of the … Continue reading "PM Summit Bulgaria 2019"


Progressive WebApp with React JS & modern CSS 🚀

April 18, 2019

One day I have started thinking of modern way to build a web application and I have made a big research to realize which one should be the best to learning. 😱 I have read a lot of posts about the progressive WebApp in 2019 and each of the authors has described their own opinion … Continue reading "Progressive WebApp with React JS & modern CSS 🚀"


Go to our blog!

Copyright 2024 © Finite software systems. All rights reserved.