Технологии

Нашият опитен екип работи с широк спектър от информационни технологии и езици за програмиране. Индивидуалната разработка на софтуерни решения предполага множество различни подходи на работа. Ние даваме възможност на нашите клиенти да изберат най-подходящия и удобен за тях вариант, като се възползват от знанието и уменията на специалистите, които работят при нас.

Списъкът с програмното осигуряване, което използваме, включва:

Operating Systems
UNIX (Linux, AIX, Solaris), Windows, iOS, Mac OS

RDBMS
MySQL, Oracle Database, MS SQL, IBM DB2, Apache Derby

Server-side Scripting
PHP, Perl, bash

Client-side technologies
CSS, JavaScript, AJAX

Web services
SOAP, WSDL, BPEL, WS-Security, REST

Web Servers
Apache, IIS

Desktop programming languages
Java, MS Visual FoxPro, C, C++, Delphi

Integrated development environments
Eclipse, NetBeans, MS Visual Studio

Mobile Platforms
iOS (Objective-C), Android (Java)

Copyright 2022 © Finite software systems. All rights reserved.