Централният офис на фирмата има комуникативно разположение в иделания център на град София.

Централен офис Адрес по регистрация
бул. "Витоша" № 180,
1408 София,
БЪЛГАРИЯ
ул. "Гороцвет" № 4,
1421 София,
БЪЛГАРИЯ
+359 2 439 21 00
+359 2 439 21 09
info@finite-soft.com
+359 2 865 91 59
BG175276896

Информация за лични данни

Финит Софтуер Системс ЕООД е регистриран администратор на лични данни според приложимия закон в Република България. Ние ценим вашите лични данни и никога няма да ги споделим с трети страни или публикуваме по някакъв начин в общественото пространство. Ние уважаваме вашето лично пространство и ще положим всички усилия, за да запазим поверената ни информация на сигурно място.


Запитване
Copyright 2024 © Finite software systems. All rights reserved.