Integrated Management System and its ISO/IES certification

July 3, 2018

Since the beginning of 2017 the company initiated series of actions for establishment  of an Integrated Management System. These actions came as logical response to our professional approach and priorities to be more than just experts. The focus in our approach is the reliable partnership with you as a client. The keywords are: expertise, quality, … Continue reading "Integrated Management System and its ISO/IES certification"


„Финит Софтуер Системс“ стартира проект по процедура „Специфични обучения“ на ОПРЧР 2017-2020

May 9, 2018

На 2 април 2018 г.  „Финит Софтуер Системс“ ЕООД стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.022-0070-C01 по процедура „Специфични обучения“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Инициативата е част от стратегията на компанията за системно подобряване на качеството и разгръщане на потенциала на служителите. Предвижда се … Continue reading "„Финит Софтуер Системс“ стартира проект по процедура „Специфични обучения“ на ОПРЧР 2017-2020"


Bulgaria Web Summit 2018

May 7, 2018

On 14th April, 2018 me and my colleagues attended the Bulgaria Web Summit event, which was held in Inter Expo Center Sofia. It was the first time I ever attended such event, so I didn’t know what to expect. I was pleasantly surprised with the good organisation and the great variety of activities the event … Continue reading "Bulgaria Web Summit 2018"


Bulgaria Web Summit 2018

April 24, 2018

На 14.04 посетих конференцията на Bulgaria Web Summit 2018. Това беше и първото ми посещение на подобно събитие. Разбрах за него от колегата Кирил, проверих темите на сайта http://bulgariawebsummit.com/ и набелязах доста интересни теми. Проблемът беше, че по едно и също време щяха да се провеждат 4 различни лекции. Изборът не беше лесен, но нямахме … Continue reading "Bulgaria Web Summit 2018"


The Mythical Man Month

April 22, 2018

Една от класиките сред книгите за управление на софтуерни проекти. Написана преди повече от 40год., много от тезите са валидни и днес, което е и причината за преиздаването ѝ след толкова време. Описват се основни възприятия в процеса на разработка, върху които малко хора са се замисляли и осмисляли – като защо обичаме да програмираме, … Continue reading "The Mythical Man Month"


Go to our blog!

Copyright 2018 © Finite software systems. All rights reserved.