Машинна комуникация (M2M)

С нарастващата достъпност на компютърните мрежи и безжични системи, все повече устройства се произвеждат директно с мрежови възможности. В наши дни вече е нормално вашият телевизор да има достъп до Интернет, а също така автомобилът ви и дори вашият хладилник.


Телеметрия

Телеметрия означава процесът по измерване на показатели, намиращи се на отдалечена, често пъти недостъпна локация и автоматичното им препредаване за целите на наблюдение и последваща обработка. Въпреки че има различни методи за предаване на информацията, модерните системи използват GSM мрежите, за да предават събраната информация.


Телематика

Един пример за приложение на телеметрията, ведно с машинната комуникация, са т. нар. системи за телематика. Те се използват най-често в леки автомобили и тежкотоварни МПС, а също така и като лични аксесоари за проследяване. С помощта на тези системи, потребителите могат да проследяват в реално време позицията на служебния автопарк, да събират информация относно това, как се управляват автомобилите, колко гориво изразходват те и много други. Ето и няколко примера за употреба:

  • Проследяване на МПС
  • Проследяване на пратки
  • Управление на автопарк
  • Откриване на хора
  • Сателитна навигация
  • Системи за интелигентно управление

Защо ние?

Нашият екип може да ви помогне при проектирането и разработката на телеметрични системи от всякакъв род. Ние имаме опит в изграждането и внедряването на системи за проследяване на автомобили, отдалечено измерване на показатели, както и бизнес анализ. Ние можем да ви предложим цялостно решение, включително за прехвърляне на данни от отдалечени локации в целия свят.

Изследване

Проследяващата система „Локатор“ бързо се превърна в ценен партньор на редица български компании, предлагайки лесен достъп, проследяване в реално време и контрол.

Copyright 2022 © Finite software systems. All rights reserved.